När ni som kund kontaktar oss för en förfrågan arbetar vi på följande sett:

1. Vi kommer ut till er för att på plats gå igenom vad ni vill ha utfört.

2. Inom en vecka mailar vi ut en offert/anbud på projektet.

3. Väljer ni att anlita oss kommer vi ut på plats igen för att gå igenom
projektet mer i detalj samt planerar när i tiden arbetet ska utföras.

4. Vi skriver ett avtal där vi specificerar vad som ska ingå i arbetet, när det ska utföras, när det ska vara färdigt och vad det kommer att kosta.

5. Arbetet utförs. Eventuellt kopplas andra yrkesgrupper in, som vi samordnar.

6. När arbetet är slutfört träffas vi på plats och går igenom arbetet samt försäkrar oss om att ni är nöjda.

7. Vi skickar en faktura. Detta gäller oavsett hur många olika yrkesgrupper som varit involverade. Om ni önskar skickar vi också fotodokumentation under arbetets gång.

Arbetsgång